Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

March 12, 2008

Polkomtel nabędzie udział w spółce Liberty

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:17 pm

Polkomtel nabędzie udział w spółce Liberty

q Polkomtel S.A. nabędzie 38,42% akcji w spółce Liberty Poland S.A. od jej dotychczasowego akcjonariusza, Telera Holding B.V.

q Wiesław Wiśniewski, założyciel Liberty Poland S.A., pozostanie większościowym akcjonariuszem oraz prezesem zarządu spółki.

Polkomtel S.A. („Polkomtel”) oraz Telera Holding B.V., spółka holdingowa kontrolowana przez Wiesława Wiśniewskiego, prezesa Liberty Poland S.A. („Liberty” lub „Spółka”), zawarli w środę, 6 marca 2008 r., umowę, na mocy której Polkomtel nabędzie 38,42% akcji Liberty. Transakcja przeprowadzana jest w związku z wyjściem funduszu Innova 98/L.P. z inwestycji w Liberty. Funduszem Innova 98/L.P. zarządza Innova Capital („Innova Capital”), jedna z wiodących regionalnych firm private equity. W następstwie transakcji Wiesław Wiśniewski (poprzez Telera Holding B.V.) oraz Polkomtel będą łącznie w posiadaniu 100% akcji Spółki.

Pan Wiesław Wiśniewski, który jest twórcą sukcesu spółki Liberty, będzie nadal pełnił główną rolę w zarządzaniu Spółką oraz kreowaniu jej długoterminowej strategii. Pomimo posiadania pakietu mniejszościowego Polkomtel zamierza odgrywać aktywną rolę, wspierając dalszy dynamiczny rozwój Spółki, i będzie uprawniony do powołania 2 z 5 członków zarządu Liberty.

“Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z zacieśnienia współpracy z jednym z naszych najlepszych partnerów handlowych – mówi Jacek Kuźnieców, członek zarządu spółki Polkomtel. – Nasza inwestycja w akcje Liberty pozwoli na ścisłą korelację interesów Polkomtel oraz założyciela Spółki, w celu maksymalizacji wartości Liberty dla obu jej akcjonariuszy.”

Z liczbą niemal 150 punktów sprzedaży, a także bardzo doświadczoną i efektywną siecią sprzedaży, Liberty tradycyjnie oceniana była jako jeden z najskuteczniejszych partnerów w sieci dystrybucyjnej Polkomtel. Nabycie akcji Liberty istotnie wzmocni i zabezpieczy sieć dystrybucji Polkomtel.

Zamknięcie transakcji uzależnione jest w szczególności od akceptacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykonanie umowy przewidywane jest na drugi kwartał 2008 roku.

Przy przeprowadzeniu transakcji Polkomtel doradzała kancelaria prawna Domański, Zakrzewski, Palinka, a także doradcy finansowi: firma FIDEA oraz Ernst &Young. Innova Capital oraz Wiesławowi Wiśniewskiemu doradzały kancelarie prawne Clifford Chance i Kancelaria Adwokacka Piotr Kuliński, Joanna Jaczewska-Zimińska, Dorota Kulińska, a także doradca finansowy – firma CAG.

Elżbieta Sadowska

rzecznik prasowy sieci Plus

Zwołanie ZWZA

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:17 pm

Zwołanie ZWZA
2008-03-06

Komunikaty korporacyjne

Na dzień 28 marca 2008 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel S.A.

Informacja prasowa

6.03.2008 r.

Na dzień 28 marca 2008 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel S.A., którego porządek obrad przewiduje między innymi: zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, podjęcie uchwały o podziale zysku, a także podjęcie decyzji o udzieleniu członkom organów korporacyjnych absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.

Elżbieta Sadowska

rzecznik prasowy sieci Plus

BYSTRZAKI PLUSA-ZIMOWA AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:16 pm

BYSTRZAKI PLUSA-ZIMOWA AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA
2008-01-21

Sponsoring działalność charytatywna

Wystartowała zimowa edycja akcji Bystrzaki Plusa. Tym razem pod postacią Zimowej Akademii Bezpieczeństwa

BYSTRZAKI PLUSA – Zimowa Akademia Bezpieczeństwa to kolejna edycja ogólnopolskiego, długofalowego Programu edukacyjnego poświęconego promowaniu wśród najmłodszych zasad bezpiecznego zachowania oraz kreowania wśród dzieci i młodzieży mody na aktywny, bezpieczny i zdrowy wypoczynek. Zimowa Akademia Bezpieczeństwa jest adresowana do dzieci w wieku 7-12 lat. Ma na celu uwrażliwienie najmłodszych na kwestie bezpiecznego uprawiania sportów zimowych, a w szczególności jazdy na nartach i snowboardzie. Już od najbliższej soboty, przez kolejne, cztery zimowe weekendy:

Ą 19 – 20 Stycznia 2008 Zakopane – Małe Ciche
Ą 26 – 27 Stycznia 2008 Kluszkowce – Czorsztyn-Ski
Ą 2 – 3 Lutego 2008 Myślenice – Zarabie Sport
Ą 9 – 10 Lutego 2008 Krynica Zdrój – Jaworzyna Krynicka

odbywać się będą zajęcia w ramach Zimowej Akademii Bezpieczeństwa. Instruktorzy narciarstwa i snowboardu prowadzić będą specjalnie przygotowane kursy dla najmłodszych poświęcone kwestiom bezpiecznego korzystania ze stoków narciarskich w myśl zasady „bawiąc - uczyć”. W specjalnie przygotowanych namiotach przeprowadzone zostaną liczne konkursy i zabawy, a wszystkim uczestnikom zajęć na stoku, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania instruktorów wręczone zostaną nagrody. Udział w akcji jest bezpłatny. Zajęcia na stoku to teoretyczne i praktyczne ćwiczenia z jazdy na nartach i snowboardzie. Każdy uczestnik kursu w Zimowej Akademii Bezpieczeństwa pozna dekalog Międzynarodowej Organizacji Narciarskiej. Dekalog dostępny jest także w serwisie internetowym Zimowej Akademii Bezpieczeństwa www.bystrzakiplusa.pl .

„Bystrzaki to całoroczny kompleksowy program, obejmujący kilka płaszczyzn - mówi Alina Urban, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A.- skutecznie wspieramy od wielu lat ratowników GOPR i TOPR, jednocześnie przeprowadzamy akcje i tworzymy letnie i zimowe programy, których celem jest prewencja, edukacja oraz uwrażliwienie na sprawy bezpieczeństwa. To pierwsze tak całościowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, nie tylko najmłodszych”.

Zimowa Akademia Bezpieczeństwa angażuje także dorosłych, którzy mają szansę przypomnienia sobie zasad bezpiecznego poruszania się po stoku. BYSTRZAKI PLUSA Zimowa Akademia Bezpieczeństwa to kolejna akcja edukacyjna, której sponsorem jest POLKOMTEL operator sieci PLUS, a której adresatami są najmłodsi. We wrześniu z sukcesem przeprowadzona została akcja promująca zasady bezpiecznej jazdy na rowerze. Teraz BYSTRZAKI PLUSA pojawiają się na górskich stokach, na których PLUS obecny jest już od blisko 8 lat wspierając i aktywnie współpracując z ratownikami górskimi.

BYSTRZAKI PLUSA są rozwinięciem programu społecznego operatora sieci Plus, którego celem jest promocja zasad bezpiecznej turystyki i wypoczynku. Do tej pory operator sieci Plus zbudował we współpracy z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym oraz Górskim Ochotniczym Pogłowiem Ratunkowym Zintegrowany System Ratownictwa w górach, którego głównym elementem jest numer ratunkowy 601 100 300. Uruchomił także analogiczny system we współpracy z WOPR na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz nad Morzem.

Zintegrowany System Ratownictwa w górach wykorzystuje dwa centra koordynacji: w Rabce dla GOPR (koordynuje większość prac oraz akcji ratowniczych prowadzonych przez 7 regionalnych grup GOPR od Bieszczad po Karkonosze) oraz w Zakopanem dla TOPR. O skuteczności i użyteczności systemu najlepiej świadczą statystyki. Od chwili udostępnienia numeru ratunkowego w górach do dzisiaj ratownicy korzystający z Zintegrowanego Systemu Ratownictwa odnotowali kilkadziesiąt tysięcy zgłoszeń. Udzielono pomocy kilkunastu tysiącom osób znajdującym się w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia

autor:
Biuro Komunikacji Korporacyjnej, Plus
elzbieta.sadowska@plus.pl

TOPR na miarę XXI wieku

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:16 pm

TOPR na miarę XXI wieku
2008-01-21

Sponsoring działalność charytatywna

Nowoczesny sprzęt dla TOPR, którego zakup finansuje Fundacja Grupy Vodafone przyczyni się w znaczący sposób do poprawy poziomu bezpieczeństwa w górach.

18 stycznia w Zakopanem odbędzie się uroczystość przekazania Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu sprzętu medycznego do ratowania życia turystom.

Dwanaście nowoczesnych defibrylatorów automatycznych Lifepak CR plus oraz 12 kompletów sprzętu do tlenoterapii przekazane dzięki środkom finansowym pozyskanym od Fundacji Vodafone pozwoli TOPR kompleksowo wyposażyć nawet najbardziej odległe od pomocy medycznej ośrodki narciarskie i schroniska z największym ruchem turystycznym.

„Zaczynają się ferie i rzesze osób wyjeżdżają w góry. A wszystkim nam leży na sercu ich bezpieczeństwo. Dlatego staraliśmy się, żeby ten sprzęt znalazł się w posiadaniu ratowników jeszcze przed feriami” – mówi Alina Urban, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej w Polkomtel SA.

Nowoczesny sprzęt w znaczny sposób zwiększy szanse przeżycia przy zatrzymaniu akcji serca u turystów lub narciarzy. W niektórych sytuacjach tylko defibrylacja i to podjęta w pierwszych minutach po zatrzymaniu akcji serca daje szansę na uratowanie ludzkiego życia.

Gdzie zostaną rozmieszczone komplety? W schronisku w Morskim Oku, Dolinie Pięciu Stawów, na Hali Gąsienicowej, Kasprowym Wierchu oraz w ośrodkach narciarskich m.in. w Białce i Bukowinie Tatrzańskiej, Witowie, Małym Cichym, Szymoszkowej, Harendzie i na Nosalu. Radości z nowoczesnego sprzętu nie kryje Jan Krzysztof, naczelnik TOPR.

„Dzięki naszej stałej współpracy mogę powiedzieć, że technicznie weszliśmy już w XXI wiek. Zyskają także turyści. Sprzęt medyczny w każdym ośrodku narciarskim i schronisku zapewni im poczucie komfortu i bezpieczeństwa” – cieszy się naczelnik TOPR.

Ale to nie wszystko. Dzięki środkom pieniężnym pozyskanym od Fundacji Vodafone zyska także Tatrzański Park Narodowy, który będzie monitorował rozkład ruchu turystycznego w rejonie Kasprowego Wierchu.
Działania te mają bardzo istotne znaczenie w kontekście dwukrotnego zwiększenia przepustowości nowej kolei linowej a także w związku z wejściem Polski do układu z Schengen. Na wszystkich szlakach turystycznych zostaną zamontowane czujniki rejestrujące turystów przemieszczających się w obu kierunkach.

Informacja o natężeniu ruchu turystycznego będzie raz dziennie wysyłana za pośrednictwem sieci GSM do serwera. Dzięki tym informacjom łatwiej będzie można zarządzać ruchem turystycznym na terenie TPN, szczególnie w okresie aktywności dużych ssaków.

Fundacja Grupy Vodafone powstała w roku 2001. Fundacja koordynuje i finansuje globalne i lokalne działania o charakterze prospołecznym realizowane w krajach, w których pośrednio i bezpośrednio obecny jest Vodafone. Fundacja pomagać ludziom cieszyć się pełniejszym życiem angażując się w projekty, które:
- zwiększają dostępność technologii mobilnych,
- wspierają społeczności lokalne tam gdzie działa Vodafone,
- redukują cierpienie w miejscach, katastrof żywiołowych,
- pomagają młodym ludziom czerpać radość ze sportu i muzyki,
- promują zdrowy styl życia wśród młodych ludzi,
- chronią środowisko naturalne.

Polkomtel S.A. już od ponad 8 lat wspiera ratowników górskich (GOPR i TOPR). Dzięki współpracy ze służbami ratowniczymi udało się zrealizować wiele projektów, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w górach. Najważniejszym elementem współpracy z TOPR jest zintegrowany system ratownictwa, obsługujący numer ratunkowy 0 601 100 300.
O skuteczności systemu najlepiej świadczą statystyki. Od chwili udostępnienia numeru ratunkowego ratownicy korzystający z Zintegrowanego Systemu Ratownictwa odnotowali za jego pośrednictwem ponad 10 tysięcy akcji i interwencji

autor:
Biuro Komunikacji Korporacyjnej, Plus
elzbieta.sadowska@plus.pl

Plus razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:16 pm

Plus razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy
2008-01-11

Sponsoring działalność charytatywna

Sieć Plus również w tym roku wspiera Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który po raz szesnasty odbędzie się w najbliższą niedzielę. Sieć już od wielu lat aktywnie angażuje się w pomoc przy organizacji Finału.

Informacja prasowa

11.01.2008 r.

Plus razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Sieć Plus również w tym roku wspiera Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który po raz szesnasty odbędzie się w najbliższą niedzielę. Sieć już od wielu lat aktywnie angażuje się w pomoc przy organizacji Finału.

Podobnie jak w latach ubiegłych, licytację podczas Finału wspomoże 100 konsultantów Plusa - wolontariuszy, którzy będą obsługiwać infolinię aukcji telewizyjnej. Plus udostępnił organizatorom także pulę telefonów testowych.

Ponadto Plus, jako główny sponsor polskich siatkarzy, przekazał na rzecz WOŚP oryginalną koszulkę meczową z podpisami członków Reprezentacji.

Jak co roku, Plus udostępni swoim klientom numer 7547, na który można przesyłać SMS-y. Koszt SMS-a wynosi 5 PLN plus VAT (6,1 PLN z VAT). Operator sieci Plus nie pobiera żadnych opłat związanych z funkcjonowaniem serwisu. Całkowity dochód z SMS-ów, pomniejszony o podatek VAT, zostanie przekazany na konto Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podczas ubiegłorocznego Finału WOŚP klienci sieci Plus za pośrednictwem SMS-ów zasilili konto Fundacji kwotą 436 955 PLN.

Plus Camerimage w Łodzi zakończony

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:15 pm

Plus Camerimage w Łodzi zakończony
2007-12-04

Sponsoring działalność charytatywna

1 grudnia w Łodzi zakończył się jubileuszowy, XV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE. Najważniejszą nagrodę
– Złotą Żabę – otrzymał Janusz Kamiński za zdjęcia do filmu „Motyl i skafander”
w reżyserii Juliana Schnabela. W czasie trwającego tydzień festiwalu wyświetlono 150 filmów, a do Łodzi zjechało ponad 60 tys. gości, w tym znakomici reżyserzy (m.in. Roman Polański, Ang Lee i Alan Parker), ok. 200 operatorów filmowych oraz studenci szkół filmowych z całego świata.

Informacja prasowa

3 grudnia 2007 r.

W Łodzi zakończył się XV festiwal operatorów zdjęć filmowych

1 grudnia w Łodzi zakończył się jubileuszowy, XV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych PLUS CAMERIMAGE. Najważniejszą nagrodę
– Złotą Żabę – otrzymał Janusz Kamiński za zdjęcia do filmu „Motyl i skafander”
w reżyserii Juliana Schnabela. W czasie trwającego tydzień festiwalu wyświetlono 150 filmów, a do Łodzi zjechało ponad 60 tys. gości, w tym znakomici reżyserzy (m.in. Roman Polański, Ang Lee i Alan Parker), ok. 200 operatorów filmowych oraz studenci szkół filmowych z całego świata.

Srebrną Żabę przyznano Bruno Delbonnelowi za zdjęcia do filmu „Across the Universe”, Brązową Żabą nagrodzono natomiast Edwarda Lachmana za zdjęcia do „I’m not there”. W konkursie filmów studenckich Złotą Kijankę zdobył Tomasz Woźniczka za zdjęcia do filmu „Za horyzont”.

W Konkursie Kina Polskiego, któremu patronował Plus, zwyciężył Adam Bajerski, autor zdjęć do filmu „Sztuczki” (reż. Andrzej Jakimowski). Laureatowi nagrodę wręczył zastępca dyrektora generalnego spółki Polkomtel SA (operatora sieci Plus), Wojciech Dylewski. Podkreślił, że jest dumny, iż Plus sponsoruje tak wielką i prestiżową imprezę jak festiwal
PLUS CAMERIMAGE. Aby oddać filmowy klimat uroczystej Gali w Teatrze Wielkim, Dylewski wystąpił na scenie w kapeluszu kowbojskim.

Roman Polański został wyróżniony za całokształt twórczości oraz szczególną wrażliwość wizualną. Ten wybór spotkał się z kilkuminutową owacją publiczności. Z kolei Jerzy Stuhr otrzymał nagrodę specjalną dla polskiego artysty za całokształt twórczości filmowej.

Spółka Polkomtel SA jest jednym z największych mecenasów kultury w kraju, aktywnie wspierającym wartościowe inicjatywy i projekty. Plus służy swoim wsparciem przy produkcjach filmowych i wydarzeniach kulturalnych najwyższej rangi. Należą do nich m.in. cykliczne wystawy światowego malarstwa w Muzeum Narodowym, Festiwal Dialogu Czterech Kultur oraz Międzynarodowy Plenerowy Festiwal „Jazz na Starówce” z udziałem najwybitniejszych przedstawicieli polskiego i międzynarodowego jazzu.

autor:
Biuro Komunikacji Korporacyjnej, Plus
elzbieta.sadowska@plus.pl

Promocja 60 zł ekstra w Sami Swoi

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:15 pm

Promocja 60 zł ekstra w Sami Swoi
2007-11-20

Informacje o produktach i usługach

Od 20 listopada br. trwa promocja “Reakcja łańcuchowa” dla nowych klientów Sami Swoi. Do pierwszych sześciu doładowań w kwocie minimum 20 zł klient otrzymuje po 10 zł na rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci.

Informacja prasowa

Warszawa, 20 listopada br.

60 zł ekstra na rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci –

promocja dla klientów Sami Swoi

Od 20 listopada br. trwa promocja “Reakcja łańcuchowa” dla nowych klientów Sami Swoi. Do pierwszych sześciu doładowań w kwocie minimum 20 zł klient otrzymuje po 10 zł na rozmowy i SMS-y do wszystkich sieci.

Użytkownik, który zakupi i aktywuje w czasie trwania promocji dowolny zestaw Sami Swoi (startowy lub z telefonem), otrzyma dodatkowo 60 zł, tj. po 10 zł do każdego z pierwszych sześciu doładowań za minimum 20 zł.

Aby skorzystać z promocji, nie trzeba podejmować żadnych dodatkowych działań. Bonusowe doładowania zostaną przekazane automatycznie razem z pierwszymi sześcioma zasileniami.

Ekstra doładowania można wykorzystać na wiele sposobów - na dodatkowe rozmowy lub na dowolne usługi (np. SMS-y, wiadomości multimedialne MMS, ściągnięcie dzwonka, tapety lub gry).

Promocją objęte są wszystkie zestawy startowe oraz zestawy z telefonami Sami Swoi dostępne w sieci sprzedaży Plusa, a także w placówkach Poczty Polskiej, Kioskach Ruchu, Salonikach Kolporter, Stacjach Paliw, Sklepach Foto Joker, Salonach Prasowych In Medio i Relay, Media Markt, Euro RTV AGD i innych.

Informacje o usłudze dostępne także na www.samiswoi.pl i pod bezpłatnym nr 8872 (połączenie możliwe wyłącznie z telefonu Sami Swoi).

Elżbieta Sadowska

rzecznik prasowy sieci Plus

tel. (22) 4261904, 601 133234

autor:
Biuro Komunikacji Korporacyjnej, Plus
elzbieta.sadowska@plus.pl

Klienci Plusa będa mogli płacić za parkowanie za pomocą telefonu

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:15 pm

Klienci Plusa będa mogli płacić za parkowanie za pomocą telefonu
2007-11-16

Informacje o produktach i usługach

Już wkrótce klienci Plusa będą mogli płacić za parkowanie za pomocą telefonu

Trwają prace nad rozszerzeniem funkcjonalności usługi mobilnych płatności mPay

Informacja prasowa

Warszawa, 16.11.2007 r.

Już wkrótce klienci Plusa będą mogli płacić za parkowanie za pomocą telefonu

Trwają prace nad rozszerzeniem funkcjonalności usługi mobilnych płatności mPay

mPay S.A. wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie pracuje nad wdrożeniem usługi płacenia za parkowanie za pomocą telefonu komórkowego. Płacenie telefonem będzie możliwe dzięki usłudze mobilnych płatności mPay od grudnia br. Usługa mPay jest obecnie dostępna dla abonentów Plusa i użytkowników Simplusa oraz Sami Swoi.

Aby zapłacić za parkowanie, należy nakleić w widocznym miejscu na przedniej szybie samochodu specjalną naklejkę z unikalnym numerem mPay. Naklejki dostępne będą w punktach sprzedaży na terenie Warszawy.

Wielka zaleta usługi polega na tym, że opłaty za parkowanie wnoszone będą dokładnie za czas postoju pojazdu – usługa będzie włączana i wyłączana przez klienta poprzez wykonanie połączenia w systemie mPay na numer widoczny na naklejce.

Płacenie za parkowanie za pomocą telefonu ma też wiele dodatkowych korzyści:

- oszczędza czas: nie trzeba iść do parkometru, a potem wracać do samochodu z wydrukowanym biletem parkingowym,

- jest wygodne: transakcję opłaty za konkretny pojazd można zapamiętać w książce telefonicznej, tak jak zwykły numer telefonu,

- oszczędza pieniądze: opłata pobierana jest za rzeczywisty czas parkowania, nie trzeba już opłacać parkowania „na zapas”,

- nie trzeba mieć przy sobie drobnych.

Przypomnijmy, że usługa mPay od września br. jest dostępna komercyjnie dla klientów sieci Plus. Zapłacić telefonem można już w restauracjach McDonald’s, kawiarniach Coffeheaven oraz w automatach z przekąskami i napojami.

System mPay mobilne płatności był prezentowany na VI Kongresie Technologicznym w Warszawie w dn. 26 i 27 października br. Wszyscy uczestnicy Kongresu mieli możliwość płacenia za pomocą mPay m.in. w maszynach z napojami i przekąskami oraz w kawiarni Coffeheaven. Usługa cieszyła się niezwykłą popularnością - w ciągu kilku godzin ponad tysiąc osób kupiło zimne napoje, kawę bądź słodycze płacąc telefonem komórkowym.

Aby aktywować usługę mobilnych płatności, wystarczy wykonać dowolne połączenie do systemu mPay, np. transakcję testową na numer *145*000000#, po której użytkownik zostanie poproszony o zdefiniowanie kodu PIN i otrzyma kwotę 5zł na pierwszą dowolną płatność. Aby zasilić konto mPay dodatkowymi środkami, należy wykonać przelew na konto usługi:

numer konta: 42 1750 0009 0000 0000 0711 1088

mPay S.A.

ul. Grochowska 21a

04-186 Warszawa,

wpisując w tytule przelewu 9-cyfrowy numer telefonu komórkowego w sieci Plus, a w polu „kwota przelewu” - dowolną sumę, którą chcemy zasilić konto. Całość wpłaconej kwoty można wykorzystać do płatności w systemie mPay.

Elżbieta Sadowska

rzecznik prasowy sieci Plus

tel. (22) 4261904, 601133234

Plus wyróżniony tytułem “Sponsor sportu”

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:14 pm

Plus wyróżniony tytułem “Sponsor sportu”
2007-11-15

Sponsoring działalność charytatywna

Podczas IV Gali Sportu i Biznesu, zorganizowanej przez „Sport & Business Foundation”, Plus otrzymał dwie prestiżowe nagrody, a siatkówka jako dyscyplina sportu została nagrodzona dwiema kolejnymi nagrodami, odnosząc wielki sukces.

Informacja prasowa

Warszawa, 9 listopada 2007 r.

Plus wyróżniony tytułem „Sponsor sportu”

Deszcz nagród dla Plusa i PZPS za projekt Siatkówka

Podczas wczorajszej IV Gali Sportu i Biznesu, zorganizowanej przez „Sport & Business Foundation”, Plus otrzymał dwie prestiżowe nagrody, a siatkówka jako dyscyplina sportu została nagrodzona dwiema kolejnymi nagrodami, odnosząc wielki sukces.

Zaszczytne wyróżnienie „Sponsor sportu” przypadło w udziale Plusowi jako mecenasowi polskiej siatkówki. Odbierając nagrodę w tej kategorii w postaci statuetki Demes, przedstawiciel sieci Plus, Maciej Bogusz, powiedział: „To już dziewiąty rok naszych starań o rozwój polskiej siatkówki. Obecnie mecze siatkówki oglądają miliony kibiców przed telewizorami. Polskie drużyny narodowe odniosły w ostatnich latach wielkie sukcesy sportowe i - co jest bardzo budujące - mamy najlepszych na świecie kibiców siatkówki. Cieszy również fakt, że siatkówka staje się dyscypliną coraz bardziej popularną wśród młodzieży.”

Między innymi te wartości projektu sponsorskiego zostały nagrodzone przez Radę Statuetek, składającą się z niezależnych ekspertów oraz internautów, którzy oddawali swoje głosy na poszczególne kategorie ogłoszonego wcześniej plebiscytu.

„Przyznane nam wyróżnienia świadczą o tym, że nasze zaangażowanie w rozwój polskiej siatkówki zostało docenione i przez fachowców, i przez sportową publiczność – powiedział Adam Glapiński, prezes zarządu Polkomtel SA., komentując otrzymane przez Spółkę wyróżnienia. - Siatkówka dzięki sukcesom zawodników, profesjonalnie organizowanym rozgrywkom i dzięki upowszechnieniu jej wśród młodzieży stała się w ostatnich latach bardzo chętnie uprawianą dziedziną sportu w naszym kraju. Cieszę się, że we wszystkich tych osiągnięciach Plus ma swój niemały udział.”

Kolejnym wyróżnieniem dla Plusa i Polskiego Związku Piłki Siatkowej jest statuetka Demes przyznana w kategorii „Projekt sponsoringowy” za organizację tegorocznego Finału Ligi Światowej w Katowicach. Dyrektoriat Światowej Federacji Siatkówki (FIVB) ocenił tę imprezę jako najlepiej zorganizowany finał w osiemnastoletniej historii tych rozgrywek.

Mirosław Przedpełski, Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, skierował pod adresem wszystkich osób i instytucji serdeczne podziękowania za wielki wkład pracy w przygotowanie tej imprezy. Ze szczególnie gorącymi słowami podziękowania zwrócił się do polskich kibiców siatkówki, którzy zostali uznani za najlepszych na świecie. Podczas lipcowego finału Ligi Światowej wspaniale dopingowali nie tylko swoją drużynę narodową, ale także inne najlepsze zespoły świata, goszczące w katowickim „Spodku”, tworząc niezapomniany klimat wspaniałego sportowego widowiska.

Finał Ligi Światowej został nagrodzony także w kategorii „Wydarzenie sportowe” - statuetkę Demes w tej kategorii otrzymał Polski Związek Piłki Siatkowej.

Transmisje telewizyjne z meczów siatkarzy podczas Ligi Światowej zostały ocenione jako najlepsze w kategorii „Sportowy projekt medialny”, a nagroda w tej kategorii przypadła w udziale telewizji Polsat.

Nad pracami Rady Statuetek i zgodnością wyboru laureatów z zapisami Regulaminu Statuetek czuwali przedstawiciele firmy audytorskiej Deloitte.

autor:
Biuro Komunikacji Korporacyjnej, Plus
elzbieta.sadowska@plus.pl

Turborewolucja komórkowa

Filed under: Uncategorized — karol @ 2:14 pm

Turborewolucja komórkowa
2007-10-27

Komunikaty korporacyjne

Zakończył się VI Kongres Technologiczny - „Razem w przyszłość”

Multimedialny telefon 3 G za złotówkę, telewizja w komórce, aparaty czułe na dotyk i dopasowujące się do kształtu twarzy oraz mPay – elektroniczny system opłat za pomocą telefonu komórkowego cieszyły się największym zainteresowaniem uczestników VI Kongresu Technologicznego. Impreza organizowana przez Polkomtel S.A. trwała dwa dni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Blisko dziesięć tysięcy osób odwiedziło VI Kongres Technologiczny, by z bliska zapoznać się z absolutnymi nowościami na rynku telefonii komórkowej. Najnowsze rozwiązania zaprezentował organizator Kongresu - Polkomtel S.A., operator sieci Plus oraz partnerzy – liderzy branży telekomunikacyjnej. Głównym partnerem tegorocznego Kongresu, odbywającego się pod hasłem „Razem w przyszłość”, był technologiczny potentat Ericsson. Reprezentował go Bert Nordberg, wiceprezes LM Ericsson.

W pierwszym dniu przeznaczonym dla biznesu, turborewolucja technologiczna przyciągnęła ponad 3 tys. przedstawicieli polskich i zagranicznych firm i instytucji. Polkomtel S.A. jest polskim liderem na rynku usług teleinformatycznych skierowanych do biznesu. Aż 53% spośród dużych i średnich firm wybiera jego ofertę.

Dzień Otwarty – organizowany po raz pierwszy w historii Kongresu, zgromadził ponad 7 tys. osób. Największym zainteresowaniem uczestników imprezy cieszył się pierwszy, dostępny już na rynku w sieci Plus, telefon trzeciej generacji „Plusfon 401i”. Polkomtel idąc w ślad za jednym z największych europejskich operatorów Vodafone, opracował koncepcję udostępnienia klientom Plusa terminali 3G, które umożliwią korzystanie z zaawansowanych technologii wszystkim zainteresowanym. Plusfon jest już dostępny dla każdego, gdyż klienci mogą go nabyć za złotówkę i to już w najniższych abonamentach oraz w Mixie. – To telefoniczny luksusowy samochód w cenie malucha – porównywał ten telefon komórkowy Tomasz Jurek, kierownik ds. produktu w Polkomtel. Plusfon 401 i to zaawansowany multimedialny telefon komórkowy z aparatem fotograficznym o rozdzielczości 1,3 megapiksela, który zapewnia błyskawiczne pobieranie plików muzycznych i wideo, odbiór poczty elektronicznej i transmisje video lub wideo połączenia.

Miłośników nowinek technicznych zafascynowała mobilna telewizja (TV Mobile), którą mogli oglądać w telefonie komórkowym. Ericsson przedstawił możliwość oglądania telewizji na żądanie oraz Podcast TV. Ta aplikacja ucieszyła miłośników filmów, gdyż pozwala na ściąganie filmów i oglądanie ich w trybie offline.

Dużą popularnością cieszyła się również cyfrowa telewizja w telefonie w technologii DVB-H – Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będziemy mogli w każdym miejscu przez telefon obejrzeć mecze polskiej drużyny podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku – mówił Tomasz Jurek, kierownik ds. produktu w Polkomtel. Na Kongresie uczestnicy mogli oglądać w telefonach aktualny program Telewizji Polskiej.

Uczestnicy przetestowali także możliwość elektronicznej płatności przez komórkę (mPay). - Ponad tysiąc osób zakupiło zimne napoje, kawę, bądź słodycze płacąc telefonem komórkowym - cieszyła się Maria Juszczyk, dyrektor ds. marketingu i komunikacji firmy mPay.

Nie zawiedli też producenci aparatów komórkowych i oprogramowania. Motorola przedstawiła unikalny na rynku MOTO Z8, którego dolna klapka jest tak innowacyjnie skonstruowana, że dopasowuje się do kształtu twarzy. „Multimedialny kombajn”, jakim nazywany jest model „MOTO V 9”, zachwycił uczestników bardzo czułą zewnętrzną klapką, która uruchamia się na dotyk, dzięki czemu nie trzeba otwierać aparatu, by przeczytać przychodzące wiadomości.

Nokia z kolei przedstawiła aplikację przyszłości „Nokia MAPS”, która wkrótce może stać się osobistą nawigacją każdego posiadacza telefonu komórkowego. Po wyjściu z samochodu telefon poprowadzi nas w ruchu pieszym, pomoże najlepiej zwiedzić starówkę, obejrzeć zabytki i odnajdzie za nas drogę do hotelu w obcym mieście.

Firma Samsung zaprezentowała niedostępne w Polsce modele kilku telefonów komórkowych. Hitem podczas Kongresu okazał się telefon „Giorgio Armani Samsung” i „Serenada Bang & Olufsen”.

W pierwszym dniu Kongresu przeznaczonym dla biznesu, na uczestników czekały ciekawe dyskusje panelowe. „Mobilna nawigacja i usługi lokalizacyjne” to coraz częściej stosowane przez firmy monitorowanie osób i pojazdów. „Mobilne rozwiązania w sektorze energetycznym” zaprowadziły nas w świat nowoczesnych budynków, w których możliwa jest oszczędność ogromnych ilości energii elektrycznej. Jak dzięki sprawnemu zarządzaniu służbowymi telefonami można zaoszczędzić czas i pieniądze oraz odciążyć pracę administratora, dowiedzieliśmy się na panelu „Zarządzanie flotą urządzeń mobilnych”. Z kolei podczas panelu „Bezpieczeństwo publiczne” na żywo został przeprowadzony pokaz systemu mobilnego monitoringu w warunkach działania służb mundurowych. W panelu „Mobilna budowa” prezenterzy pokazali, w jaki sposób nawet najbardziej oddalone od cywilizacji miejsce budowy połączyć ze światem. Operator sieci Plus jest gotowy zorganizować taką łączność w najbardziej niedostępnych telekomunikacyjnie rejonach w ciągu tygodnia. Rozwiązuje to problem tak zwanej ostatniej mili w budownictwie. Jest to szczególnie ważne ze względu na wielkie wyzwania, jakie stoją przed firmami realizującymi inwestycje infrastrukturalne w Polsce.

- Współczesna telekomunikacja zmierza wyraźnie w kierunku mediów bezprzewodowych – mówił otwierając VI KT Adam Glapiński, prezes zarządu Polkomtel S.A. – Przed nami ogromne wyzwanie, jakim jest cyfryzacja systemu nadawania programów radiowo-telewizyjnych w Polsce. Wyzwanie, w którym technologie komórkowe mogą mieć swój wielki udział. Wtedy będziemy mogli mówić o skoku cywilizacyjnym w niespotykanej skali. To już nie będzie rewolucja, ale turborewolucja technologiczna - dodał.

Newer Posts »

Powered by WordPress