Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

July 18, 2008

Doładuj Play kartę z abonamentu

Filed under: Uncategorized — karol @ 12:46 pm

Doładuj Play kartę z abonamentu

Multimedialny operator Play oferuje nową usługę, która pozwala zasilić z abonamentu konto użytkownika posiadającego telefon w ofercie Play na kartę lub Play mix.

Teraz wszyscy, którzy posiadają abonament w Play mogą korzystać z usługi „Doładowanie z telefonu numeru na kartę lub MIX w Play”, która pozwala, po uprzedniej aktywacji zasilać telefony swoich bliskich ze środków, które można wykorzystać poza abonamentem.

Z telefonu można wykonać doładowanie dokonując jednej z poniższych czynności:

1) Wprowadzić numeru *111# i przejść do sekcji usług lub wprowadzić numeru *111*15*1#.

W obu przypadkach trzeba podać numer telefonu, którego konto chce się zasilić oraz wartość doładowania.

2) Zalogować się na stronie http://www.24.playmobile.pl/ i wykonać odpowiednie czynności w zakładce usługi.

Wartość doładowania musi zawierać się w przedziale od 10 PLN do 100 PLN w zaokrągleniu do złotówki. Kwota, którą zasili się konto użytkownika telefonu jest wartością brutto. W ciągu miesiąca można wykorzystać łącznie 150 PLN na doładowania.

Usługę można aktywować lub dezaktywować w Play 24 pod adresem http://www.24.playmobile.pl/ lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numerem +48 790 500 500 oraz * 500 z telefonu w Play.

ŹRÓDŁO : PLAY

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress