Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

July 30, 2008

PLAY wspiera akcję „Płytka wyobraźnia to kalectwo”

Filed under: Uncategorized — karol @ 6:50 am

PLAY wspiera akcję „Płytka wyobraźnia to kalectwo”

PLAY -  multimedialny operator telefonii komórkowej - jest partnerem
technologicznym kampanii społecznej „Płytka wyobraźnia to kalectwo”,
której organizatorem jest Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji.Kampania, która
rozpoczęła się 17 czerwca br., jest ósmą już edycją kampanii „Płytka
wyobraźnia to kalectwo”. Jak co roku przed wakacjami i w ich trakcie
kampania będzie ostrzegać młodych ludzi przed brawurą oraz tragicznymi
konsekwencjami nierozważnych skoków do wody.W ramach kampanii „Płytka
wyobraźnia to kalectwo” nadawane są spoty telewizyjne i radiowe oraz
zamieszczane reklamy prasowe. O kampanii informują billboardy rozmieszczone na
Pomorzu, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków nad wodą oraz reklamy w Metrze
Warszawskim. Dodatkowo zostało rozdystrybuowanych ponad 6 tys. plakatów w całej
Polsce.PLAY jest głównym partnerem kampanii. Organizatorem kampanii jest
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. }

źródło: play

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress