Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

August 6, 2008

Blisko 500 projektów zrealizowanych w programie Nokia Make a Connection - Przyłącz się!

Filed under: Uncategorized — karol @ 12:15 pm

Blisko 500 projektów zrealizowanych w programie Nokia Make a Connection - Przyłącz się!
Czerwiec 23, 2008

Program Make a Connection - Przyłącz się! realizowany jest w tym roku już po raz siódmy. Do tej pory zaangażował ponad 8 tysięcy osób z całej Polski w realizację prawie 500 lokalnych inicjatyw młodzieżowych. Dzięki Nokia oraz Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży dotychczas m.in. wybudowano 18 boisk do piłki nożnej, wyremontowano 36 pomieszczeń służących wspólnym spotkaniom i zorganizowano ponad 120 turniejów i rozgrywek sportowych.

Program Make a Connection - Przyłącz się! umożliwia młodzieży realizację różnorodnych projektów o charakterze artystycznym, edukacyjnym i sportowym. W ciągu 7 lat istnienia programu nieprzerwanie udział w nim bierze młodzież z województwa śląskiego, kujawsko-pomorskiego i małopolskiego, która zrealizowała w sumie 241 projektów. Od 2004 r. w programie uczestniczą zespoły nastolatków z całej Polski.

Program Make a Connection - Przyłącz się! cieszy się największą popularnością w województwach:
śląskim - łącznie 92 projekty zrealizowane podczas wszystkich edycji programu
kujawsko-pomorskim - 80 projektów
małopolskim - 69 projektów

Młodzież realizuje projekty przede wszystkim o charakterze:
artystycznym - łącznie 140 projektów, w tym 19 w tegorocznej edycji
edukacyjnym - łącznie 114 projektów, z czego 30 w tegorocznej edycji
sportowym - łacznie 64 projekty, w tym 16 w tegorocznej edycji

Działania podejmowane przez nastolatków w tegorocznej edycji Programu Make a Connection – Przyłącz się! obejmują takie projekty jak: “Graffiti - sztuka a nie wandalizm” - ukazujący młodym ludziom alternatywy na spędzanie wolnego czasu, realizowany przez Grupę Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży Janosik z Brodnicy czy “Mlodemyslowice.pl - i ty możesz zostać dziennikarzem” - zakładający stworzenie portalu informacyjnego tworzonego przez młodzież i dla młodzieży, realizowany przez Młodzieżową Radę miasta Mysłowice.

W tegorocznej edycji uczestnicy zrealizują 92 projekty.

O programie Make a Connection – Przyłącz się! w Polsce
Program Make a Connection powstał w 2001 roku. Skierowany jest do młodzieży w wieku 16 do 22 lat, w Polsce realizowany jest we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży pod nazwą Make a Connection – Przyłącz się! Co najmniej ośmioosobowe grupy mogą otrzymać dotację do 4 500 zł na realizację swoich inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności. Realizując projekty wedle własnych pomysłów, młodzi ludzie nie tylko pomagają innym żyć lepiej i ciekawiej, ale także zdobywają cenne umiejętności życiowe. Dodatkowo liderzy grup realizujących projekty biorą udział w szkoleniach obejmujących takie zagadnienia jak: współpraca w grupie, planowanie harmonogramu działań i budżetu, rozwiązywanie konfliktów w grupie, zarządzanie projektem, diagnoza osobistych zasobów i planowanie ścieżki kariery, opracowywanie raportów (finansowego i merytorycznego) ze zrealizowanych działań, doskonalenie pracy zespołowej czy planowanie przyszłych działań grupy.

O programie Make a Connection
Globalna inicjatywa firmy Nokia oraz International Youth Foundation, prowadzona w ponad 20 krajach na świecie, stwarza młodym ludziom możliwości zdobywania wiedzy oraz umiejętności, które są niezbędne do aktywnego włączenia się w życie społeczne. Programy, realizowane w poszczególnych krajach przez organizacje pozarządowe, są skoncentrowane na rozwoju wśród młodych ludzi podstawowych umiejętności życiowych takich, jak praca w grupie, rozwiązywanie konfliktów, wiara we własne umiejętności, umiejętne stawianie celów. www.makeaconnection.pl

O Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży powstała w maju 1992 r. przy wsparciu International Youth Foundation. Celem jej działań jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Jest organizacją niedochodową, środki finansowe pochodzą z dotacji i darowizn instytucji oraz osób prywatnych. W ciągu szesnastu lat działalności Fundacja objęła pomocą ponad 500 organizacji pracujących na rzecz dzieci i młodzieży. Dociera z pomocą finansową do najdalszych zakątków kraju. Od września 1992 r. do końca roku 2007 udzieliła 3664 dotacji na łączną kwotę 36 228 893 zł. Każdego roku pomagamy ponad 200 tys. dzieci i młodzieży. www.pcyf.org.pl

O firmie Nokia
Nokia jest światowym liderem w dziedzinie mobilności, stojącym na czele przemian i rozwoju integrujących się branż internetu oraz telekomunikacji. Nokia oferuje szeroką gamę urządzeń mobilnych oraz usługi i oprogramowanie, które udostępniają użytkownikom muzykę, nawigację, wideo, telewizję, fotografię, gry i mobilne aplikacje biznesowe. Głównym obszarem dążeń firmy jest rozwijanie i wzrost usług internetowych dla indywidualnych użytkowników oraz rozwiązań i oprogramowania dla biznesu. Nokia oferuje także sprzęt, rozwiązania i usługi operatorom sieci telekomunikacyjnych poprzez Nokia Siemens Networks.

źródło : nokia

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress