Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

August 10, 2008

Inauguracja sezonu letniego 2008 w zmodernizowanym Centrum Koordynacji WOPR w Sopocie

Filed under: Uncategorized — karol @ 11:40 am

Inauguracja sezonu letniego 2008 w zmodernizowanym Centrum Koordynacji WOPR w Sopocie

Oficjalne przekazanie nowoczesnego sprzętu dla sopockiego WOPR

27 czerwca br. w sopockim Centrum Koordynacji WOPR został uroczyście zainaugurowany sezon letni 2008. Jest to już szósty sezon funkcjonowania tej placówki, obsługującej zgłoszenia z numeru ratunkowego nad wodą 0 601 100 100 . Centrum zostało oficjalnie uruchomione po gruntownej modernizacji i przebudowie.

Uroczystość była połączona z przekazaniem Sopockiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu sprzętu medycznego do ratowania życia oraz do szkolenia ratowników. Zakup sprzętu sfinansowała Fundacja Grupy Vodafone, akcjonariusza Polkomtel SA. Fundacja, doceniając wieloletnie zaangażowanie Polkomtel S.A., operatora sieci Plus, na rzecz wspierania polskich służb ratowniczych, przychyliła się do wniosku złożonego przez polskiego operatora o wsparcie SWOPR dodatkowymi środkami.

Do ratowników SWOPR trafią m.in.:

1. worek samorozprężalny dla dorosłych,

2. worek samorozprężalny dla dzieci,

3. nosze typu deska z tworzywa sztucznego,

4. nosze podbieraki,

5. kołnierze szyjne (dla dzieci i dorosłych),

6. kamizelka — szyna kręgosłupowa,

7. szkoleniowy defibrylator zautomatyzowany,

8. fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resu­cytacji,

9. fantom do nauki intubacji dotchawiczej dorosłe­go,

10. fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego,

11. fantom do nauki udrażniania dróg oddecho­wych noworodka metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego,

12. respirator transportowy.

„Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo turystów wypoczywających nad morzem to główny cel naszej współpracy z WOPR. Wierzę, że przekazany dzisiaj nowoczesny sprzęt sprawdzi się doskonale i ułatwi ratownikom pełnienie ich pięknej i odpowiedzialnej służby” – powiedział Dariusz Matuszak, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel SA.

Nowoczesny sprzęt w znaczny sposób zwiększy szanse przeżycia przy zatrzymaniu akcji serca i urazach kręgosłupa u turystów. Dzięki temu doposażeniu w sprzęt szkoleniowy i ratowniczy będzie można przeszkolić ratowników zgodnie z nowymi wymogami prawa, a ponadto kontynuować szkolenie i edukację wśród młodzieży szkolnej. Darowizna przyczyni się znacząco do poprawy wyposażenia ratowników SWOPR i tym samym do podniesienia jakości udzielanej przez nich pomocy.

„Otrzymany sprzęt jest cennym darem nie tylko dla nas, doświadczonych ratowników, ale także dla młodych adeptów ratownictwa. Pozwoli na stałe doskonalenie umiejętności członków sopockiego WOPR, na czym zyskają odpoczywający nad morzem turyści korzystający z naszej pomocy. Cieszymy się, że dzięki naszej stałej współpracy z Plusem jesteśmy w stanie zapewnić im coraz wyższy poziom bezpieczeństwa” – powiedział Kazimierz Zelewski, Prezes SWOPR.

Dzięki przekazanemu sprzętowi ratownicy SWOPR poza sezonem letnim będą prowadzić intensywne szkolenie ratowników wodnych oraz realizować program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży z Trójmiasta.

Fundacja Grupy Vodafone powstała w roku 2001. Fundacja koordynuje i finansuje globalne i lokalne działania o charakterze prospołecznym realizowane w krajach, w których pośrednio i bezpośrednio obecny jest Vodafone. Fundacja pomaga ludziom cieszyć się pełniejszym życiem, angażując się w projekty, które:

- zwiększają dostępność technologii mobilnych,

- wspierają społeczności lokalne tam, gdzie działa Vodafone,

- redukują cierpienie w miejscach katastrof żywiołowych,

- pomagają młodym ludziom czerpać radość ze sportu i muzyki,

- promują zdrowy styl życia wśród młodych ludzi,

- chronią środowisko naturalne.

Polkomtel S.A. już od ponad 8 lat wspiera ratowników wodnych (WOPR) i górskich (GOPR i TOPR). Dzięki współpracy ze służbami ratowniczymi udało się zrealizować wiele projektów, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa nad morzem na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i w górach. Najważniejszym elementem współpracy ze służbami ratowniczymi jest zintegrowany system ratownictwa, obsługujący numery ratunkowe nad wodą 0 601 100 100 i w górach 0 601 100 300 .

O skuteczności systemu najlepiej świadczą statystyki. Od chwili udostępnienia numeru ratunkowego ratownicy korzystający z Zintegrowanego Systemu Ratownictwa odnotowali za jego pośrednictwem ponad 10 tysięcy akcji i interwencji.
źródło: plus

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress