Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

August 10, 2008

Oficjalne przekazanie sprzętu medycznego ratownikom Mazurskiego WOPR

Filed under: Uncategorized — karol @ 11:42 am

Oficjalne przekazanie sprzętu medycznego ratownikom Mazurskiego WOPR

18 lipca br. w Giżycku odbyła się uroczystość przekazania Mazurskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu nowoczesnego sprzętu medycznego do ratowania życia oraz do szkolenia ratowników, zakupionego ze środków Fundacji Grupy Vodafone.

Polkomtel S.A. od blisko 10 lat wspiera ratowników Mazurskiego WOPR. W tym czasie przekazał ratownikom środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu, udostępnił rozwiązania teleinformatyczne, wspierał również działalność szkoleniową Mazurskiego WOPR. Współpraca ta, jak podkreśla prezes Mazurskiego WOPR, Zbigniew Kurowicki, przyczyniła się w znaczący sposób do poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Najważniejsze zrealizowane dotychczas projekty to:

ˇ Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR, obsługujące zgłoszenia z numeru ratunkowego nad wodą 0 601 100 100 z terenu woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (od obecnego sezonu centrum wyposażone jest w nowy sprzęt i oprogramowanie);

ˇ System Ostrzegania Pogodowego dla Żeglarzy;

ˇ System Monitoringu Łodzi.

Sprzęt ratowniczy został zakupiony ze środków przyznanych przez Fundację Grupy Vodafone, akcjonariusza Polkomtel S.A., operatora sieci Plus. Fundacja, doceniając wieloletnie zaangażowanie Polkomtel S.A. na rzecz wspierania polskich służb ratowniczych i będący owocem tej współpracy coraz wyższy poziom bezpieczeństwa w polskich górach, nad morzem i na Mazurach, przychyliła się do wniosku złożonego przez polskiego operatora o wsparcie Mazurskiego WOPR dodatkowymi środkami.

Do ratowników MWOPR trafią m.in.:

1. fantomy wraz z komputerami do nauki resuscytacji,

2. fantomy pływające do nauki holowania tonących,

3. fantomy do nauki pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży,

4. kołnierze ortopedyczne,

5. deski ortopedyczne

„Mazurskie WOPR to nasz wieloletni, sprawdzony partner, cieszę się, że udało się zrealizować kolejne przedsięwzięcie, które w bezpośredni sposób przełoży się na poprawę bezpieczeństwa osób wypoczywających na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich” – powiedział Dariusz Matuszak, Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A.

„Z Plusem działamy już prawie 10 lat, zawsze mogliśmy liczyć na pomoc naszych przyjaciół. Cieszę się szczególnie z przekazanego dzisiaj sprzętu szkoleniowego, który umożliwi stałe doskonalenie umiejętności naszych ratowników i pozwoli na dalsze rozszerzenie naszej działalności z zakresu szkolenia z pierwszej pomocy dzieci i młodzieży. Cieszy mnie również, że Plus nie ogranicza się tylko do wspierania finansowego, ale ściśle z nami współpracując, wykorzystuje także swój bogaty know-how do tworzenia systemów ratowniczych, których zazdroszczą nam koledzy z wielu europejskich krajów” – powiedział Zbigniew Kurowicki, Prezes Mazurskiego WOPR.

Dzięki przekazanemu sprzętowi ratownicy MWOPR poza sezonem letnim będą prowadzić intensywne szkolenie ratowników wodnych oraz realizować program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci i młodzieży z regionu Wielkich Jezior Mazurskich.

Statystyki – Zintegrowany System Ratownictwa w 2008 r.:

Liczba zdarzeń – 53

Liczba osób biorących udział w zdarzeniach (ogólnie) – 85

Liczba osób uratowanych – 83

Liczba zgonów – 2

Liczba połączeń odebranych od 1 maja – 7967

Statystyki za 2007 r. znajdują się na stronie: http://www.wopr.sopot.pl/ckrw/stat.php

***

Fundacja Grupy Vodafone powstała w roku 2001. Fundacja koordynuje i finansuje globalne i lokalne działania o charakterze prospołecznym realizowane w krajach, w których pośrednio i bezpośrednio obecny jest Vodafone. Fundacja pomaga cieszyć się pełniejszym życiem, angażując się w projekty, które:

- zwiększają dostępność technologii mobilnych,

- wspierają społeczności lokalne tam, gdzie działa Vodafone,

- redukują cierpienie w miejscach katastrof żywiołowych,

- pomagają młodym ludziom czerpać radość ze sportu i muzyki,

- promują zdrowy styl życia wśród młodych ludzi,

- chronią środowisko naturalne.

Polkomtel S.A. już od niemal 10 lat wspiera ratowników wodnych (WOPR) i górskich (GOPR i TOPR). Dzięki współpracy ze służbami ratowniczymi udało się zrealizować wiele projektów, które w znaczący sposób przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa nad morzem na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich i w górach. Najważniejszym elementem współpracy ze służbami ratowniczymi jest zintegrowany system ratownictwa, obsługujący numery ratunkowe nad wodą 0 601 100 100 i w górach 0 601 100 300 .

źródło: plus

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress