Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

August 10, 2008

Z Plusem bezpieczniej

Filed under: Uncategorized — karol @ 11:40 am

Z Plusem bezpieczniej

Trzeciego lipca br. w Podlesicach odbyła się uroczystość podpisania umowy przedłużającej o kolejne 3 lata współpracę między Polkomtel S.A. i Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Polkomtel S.A., operator sieci telefonii komórkowej Plus, już od ponad 8 lat aktywnie wspiera ratowników GOPR. Dzięki dotychczasowej współpracy do GOPR trafiły środki finansowe, które zostały przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu oraz pozwoliły na jeszcze lepsze wyszkolenie ratowników. Plus wspiera także działania ratowników przez udostępnianie nowoczesnych rozwiązań telekomunikacyjnych. Bardzo pozytywna ocena dotychczasowej współpracy skłoniła Zarząd Polkomtel S.A. do podjęcia decyzji o przedłużeniu umowy o współpracy o kolejne 3 lata.

Od 2003 r. działa Zintegrowany System Ratownictwa, opracowany wspólnie przez przedstawicieli służb ratowniczych i specjalistów z Plusa, który znacząco usprawnił pracę ratowników oraz pozwolił radykalnie skrócić czas między przyjęciem zgłoszenia a podjęciem interwencji. Podstawą Zintegrowanego Systemu Ratownictwa jest numer ratunkowy w górach 0 601 100 300 , dostępny z telefonów w sieciach komórkowych i stacjonarnych. Z numeru alarmowego można korzystać w całym paśmie polskich gór, a także w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

O skuteczności i użyteczności systemu najlepiej świadczą statystyki. Od chwili udostępnienia numeru ratunkowego w górach do dzisiaj ratownicy korzystający z Zintegrowanego Systemu Ratownictwa odnotowali kilkanaście tysięcy zgłoszeń. Służby GOPR i TOPR przeprowadziły w tym czasie ponad 15 tysięcy akcji i interwencji, z czego 70% zostało uruchomionych po wywołaniu połączenia na numer 0601 100 300 . Udzielono pomocy kilku tysiącom osób znajdującym się w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia.

W ramach podpisanej w dniu dzisiejszym umowy Polkomtel S.A. przekazuje służbom ratowniczym:

sprzęt telekomunikacyjny oraz umożliwia nieodpłatne korzystanie z niego,
środki finansowe na zakup sprzętu ratowniczego wykorzystywanego podczas pełnienia statutowych działań ratowników,
dodatkowo wspiera organizację wydarzeń oraz publikację wydawnictw, których celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie bezpieczeństwa.
Analogiczny system, którego głównym elementem jest numer ratunkowy 0 601 100 100 , działa również na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich oraz na całym polskim wybrzeżu. Korzystanie z obu numerów ratunkowych jest bezpłatne dla użytkowników sieci Plus.

Plus wspiera górskie służby ratownicze już od 8 lat, jest jedynym operatorem, który konsekwentnie realizuje strategię współpracy z górskimi i wodnymi służbami ratowniczymi (GOPR, TOPR i WOPR). Polkomtel S.A. w ramach realizowanej strategii w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu prowadzi także liczne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa i edukację społeczeństwa. w tym zakresie.

Uzupełnieniem zaangażowania Plusa w działania GOPR są środki finansowe przekazywane przez Fundację Grupy Vodafone, udziałowca Polkomtel S.A., które przeznaczane są na realizację konkretnych projektów. W styczniu zeszłego roku dzięki środkom przekazanym przez Fundację ratownicy GOPR zakupili nowoczesny sprzęt medyczny i szkoleniowy – m.in. defibrylatory i fantomy szkoleniowe. Dzięki temu sprzętowi, podkreślają ratownicy, w znaczący sposób wzrosło bezpieczeństwo osób wypoczywających w polskich górach. W tym roku na początek sezonu jesienno-zimowego trafią do ratowników GOPR kolejne urządzenia wspierające ich pracę, również zakupione ze środków Fundacji Grupy Vodafone – tym razem będą to nowoczesne urządzenia do nawigacji GPS.

żródło: plus

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress