Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

October 15, 2008

Fundacja Grupy TP współtwórcą porozumienia na rzecz bezpieczeństwa w szkołach.

Filed under: Uncategorized — karol @ 8:15 am

Fundacja Grupy TP współtwórcą porozumienia na rzecz bezpieczeństwa w szkołach.

Fundacja Grupy TP wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Polskapresse i
Mediami Regionalnymi podpisały dziś porozumienie o współpracy na rzecz
zapobiegania przemocy i agresji w szkołach. - Problem przemocy i agresji
dotyka prawie każdą polską szkołę. Dlatego musimy mówić nie agresji, bo każde
dziecko ma prawo czuć się bezpiecznie przekraczając próg szkoły. Wspólnie z
Ministerstwem Edukacji Narodowej mamy większą szansę by zapobiegać i
przeciwdziałać tym zjawiskom - uważa Jadwiga Czartoryska, prezes Fundacji Grupy
TP. Podpisane porozumienie określa zasady współpracy dotyczącej profilaktyki
przemocy i agresji w szkołach. Strony, będące jednocześnie organizatorami
programu „Szkoła bez przemocy", zadeklarowały udostępnianie MEN
opracowań i ekspertyz przygotowanych w ramach tego programu oraz aktywny udział
w pracach nad rządowymi działaniami zwalczającymi przemoc. Program społeczny
„Szkoła bez przemocy" zainicjowały w 2006 roku Fundacja Grupy TP
oraz wydawnictwa Polskapresse i Media Regionalne. Jego celem jest zmiana postaw
wobec przemocy i agresji, dostarczenie szkołom wsparcia i narzędzi, które
zapobiegałyby temu zjawisku oraz zwiększenie świadomości problemu. W roku
szkolnym 2007/2008 w akcji wzięło udział prawie 5000 szkół. W wojewódzkich
warsztatach regionalnych, zorganizowanych w 16 miastach, wzięło udział ok. 1600
nauczycieli. W 80. szkołach realizowano najwyżej ocenione przez Radę Programu
projekty grantowe. W „Diagnozie szkolnej" - badaniu poziomu agresji
i przemocy wśród uczniów i nauczycieli - wzięło udział 300 szkół. Do
organizacji „Dnia Szkoły bez przemocy" przyłączyło się prawie 1300
szkół w całej Polsce.

Powered by WordPress