Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

January 15, 2009

Inni podnieśliby ceny – PLAY wprowadza promocję na dwie najlepiej sprzedające się taryfy.

Filed under: Uncategorized — karol @ 8:26 pm

Inni podnieśliby ceny – PLAY wprowadza promocję na dwie najlepiej sprzedające się taryfy.

Od 15 stycznia PLAY wprowadza dodatkowe rabaty dla dwóch najpopularniejszych taryf – One PLAY 45 i One PLAY 65.

Promocja Taryfa miesiąca obejmuje dwa plany taryfowe:

* One PLAY 45 Taryfa miesiąca Rabat 50% na 3 pełne Okresy Rozliczeniowe – dzięki promocji klient zyskuje dokładnie 67,5 PLN
* One PLAY 65 Taryfa miesiąca Rabat na Abonament - 15 PLN na cały okres trwania umowy - klient zyskuje: przy umowie na 24 miesiące: 360 PLN przy umowie na 36 miesiące: 540 PLN

W pierwszym, niepełnym Okresie Rozliczeniowym rabat wysokości jest naliczany od kwoty Abonamentu naliczonej proporcjonalnie do liczby dni pozostałych do końca tego Okresu Rozliczeniowego.

Jeszcze więcej zyskają Klienci wybierający taryfę One PLAY 65 przenoszący swój numer z innych sieci. Do powyższej promocji otrzymują oni bowiem dodatkową promocję.

W ramach promocji MNP Taryfa Miesiąca zyskują bowiem dwa łączące się rabaty

* Rabat na Abonament - 15 PLN na cały okres trwania Umowy(24,36m)
* dodatkowo Rabat 50% na 6 pełnych Okresów Rozliczeniowych.

W pierwszej kolejności jest naliczany rabat 15 PLN, w drugiej kolejności rabat 50% od kwoty po pierwszym rabacie czyli od kwoty wysokości 50 PLN. W efekcie Klient płaci 25 PLN przez pierwsze 6 miesięcy, natomiast przez kolejne 18 miesięcy ( umowa na 24 miesiące) lub 30 miesięcy (umowa na 36 miesiące) 50 PLN.

W pozostałych taryfach One PLAY klienci przenoszący numer otrzymują 50% rabat na abonament przez 6 kolejnych miesięcy.

PLAY przygotował również wariant promocyjny dla klientów korzystających z eShop’u PLAY

Rabaty dla poszczególnych planów taryfowych:

One PLAY 25 Promocja eShop dla One Play od 15.01 - Rabat 25% na 9 pełnych Okresów Rozliczeniowych

One PLAY 45 - Promocja eShop dla One Play od 15.01 - Rabat 25% na 9 pełnych Okresów Rozliczeniowych

One PLAY 65 Promocja Taryfa miesiąca w Shop - Rabat na Abonament - 15 PLN na cały okres trwania Umowy(24,36m) – dodatkowo Rabat 25% na 9 pełnych Okresów Rozliczeniowych

Promocja obowiązuje od 15 stycznia 2009 do odwołania

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress