Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

February 27, 2009

ML Labels – sukces z płytami Agfa :Energy Elite

Filed under: Uncategorized — karol @ 8:59 pm

ML Labels – sukces z płytami Agfa :Energy Elite
Podczas niedawno odbywających się targów Print World w Toronto Agfa Graphics poinformowała o udanym wdrożeniu systemu CtP :Avalon LF w kanadyjskiej drukarni etykietowej IML Labels z Montrealu. W urządzeniu znajdują zastosowanie płyty termiczne :Energy Elite, dedykowane do prac wysokonakładowych i promowane przez firmę od dłuższego czasu.

Donald Caron, prezes IML Labels, opowiada o stosowanych przez drukarnię rozwiązaniach belgijskiego producenta w samych superlatywach: Pracujemy z produktami Agfa Graphics od chwili uruchomienia zakładu w 2007 roku i jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości, którą nam one zapewniają. Produkowane przez nas etykiety muszą być wykonane w sposób perfekcyjny – tego oczekują od nas klienci zamawiający etykiety typu in-mould. System Agfa Graphics gwarantuje uzyskanie właściwej reprodukcji punktu rastrowego, co jest niezwykle istotne przy specyfice naszej produkcji, której płyty :Energy Elite zapewniają odpowiednią stabilność i jakość. Już po kilku arkuszach uzyskujemy odbitki nakładowe i dzięki technologii Agfa Graphics zredukowaliśmy też ilość odpadów. Dziś możemy powiedzieć, że jesteśmy drukarnią oferującą najwyższej jakości produkty, a rozwiązania Agfa Graphics odegrały w tym znaczącą rolę.

:Energy Elite to wysokiej jakości termoczuła płyta przeznaczona do wysokonakładowej produkcji bez potrzeby wypalania. Zastosowano w niej opatentowane przez Agfa Graphics rozwiązanie w zakresie nowej warstwy kopiowej, która pozwala na wysoką tolerancję wahań przy naświetlaniu. Jak zapewnia producent płytę cechuje wysoka odporność chemiczna i znakomite zachowanie w maszynie drukującej przy zastosowaniu różnego rodzaju farb, w tym UV i hybrydowych. W ubiegłym roku płyta :Enery Elite otrzymała prestiżową nagrodę PIA/GATF Intertech Technology Award za zastosowaną w niej technologię powłoki. Zdaniem Agfy płyta wnosi do technologii CtP nowy poziom jakości, elastyczności i niezawodności.
Na polskim rynku płyty :Energy Elite stosowane są z powodzeniem od ponad roku. Obecnie ich udział w segmencie płyt termoczułych (:P970, :Ampio, :Amigo i :Azura), oferowanych przez Agfa Graphics w Polsce, wynosi blisko 20%.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress