Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

March 6, 2009

Hasło „Z Play do Plusa taniej niż z Plusa do Plusa” nadal w grze

Filed under: Uncategorized — karol @ 5:40 pm

Hasło „Z Play do Plusa taniej niż z Plusa do Plusa” nadal w grze

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 5 marca 2009 r. uwzględnił w całości złożone przez P4 zażalenie i uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie zabezpieczenia roszczeń Polkomtel S.A., które zakazywało P4 posługiwania się hasłem reklamowym „Z Play do Plusa taniej niż z Plusa do Plusa” do czasu prawomocnego zakończenia sporu. Oznacza to, że P4 ponownie może posługiwać się kwestionowanym przez Polkomtel S.A. hasłem reklamowym.

Pozew Polkomtel S.A. w sprawie reklamy „Z Play do Plusa…” wpłynął do Sądu Okręgowego w Warszawie ponad miesiąc temu.

Powered by WordPress