Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

March 9, 2009

Stanowisko P4 Sp. z o.o. w sprawie postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument

Filed under: Uncategorized — karol @ 7:58 pm

Stanowisko P4 Sp. z o.o. w sprawie postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

P4 Sp. z o.o. nie jest zaskoczona wiadomością o wszczęciu postępowania antymonopolowego i przyjmuje tę wiadomość ze spokojem i zaufaniem w kompetencje Urzędu. Spółka podziela stanowisko o niezgodności niektórych zapisów umowy o roamingu krajowym pomiędzy Polkomtel S.A. i P4 Sp. z o.o. z prawem konkurencji. P4 podjęła starania w celu usunięcia z umowy klauzul dotyczących wyłączności już w połowie roku 2008, lecz do dzisiaj nie udało się tego osiągnąć w drodze negocjacji. Prezes UOKiK jest właściwym organem dla oceny zgodności postanowień umowy o roamingu krajowym z prawem i ostatecznego rozstrzygnięcia, czy operatorzy mogą stosować w umowach ograniczenia tego typu wobec innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. P4 wierzy, że ingerencja Urzędu jest uzasadniona i może przynieść pozytywny skutek dla całego rynku współpracy międzyoperatorskiej.

Powered by WordPress