Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

March 9, 2009

Stanowisko P4 Sp. z o.o. w sprawie postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument

Filed under: Uncategorized — karol @ 7:58 pm

Stanowisko P4 Sp. z o.o. w sprawie postępowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

P4 Sp. z o.o. nie jest zaskoczona wiadomością o wszczęciu postępowania antymonopolowego i przyjmuje tę wiadomość ze spokojem i zaufaniem w kompetencje Urzędu. Spółka podziela stanowisko o niezgodności niektórych zapisów umowy o roamingu krajowym pomiędzy Polkomtel S.A. i P4 Sp. z o.o. z prawem konkurencji. P4 podjęła starania w celu usunięcia z umowy klauzul dotyczących wyłączności już w połowie roku 2008, lecz do dzisiaj nie udało się tego osiągnąć w drodze negocjacji. Prezes UOKiK jest właściwym organem dla oceny zgodności postanowień umowy o roamingu krajowym z prawem i ostatecznego rozstrzygnięcia, czy operatorzy mogą stosować w umowach ograniczenia tego typu wobec innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. P4 wierzy, że ingerencja Urzędu jest uzasadniona i może przynieść pozytywny skutek dla całego rynku współpracy międzyoperatorskiej.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress