Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

March 17, 2009

Nie wyrzucaj starego telefonu – razem chrońmy środowisko

Filed under: Uncategorized — karol @ 12:53 pm

Nie wyrzucaj starego telefonu – razem chrońmy środowisko

Czterech największych operatorów telefonii komórkowej - Era, Orange, Play,
Plus - rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest
zwiększenie świadomości w zakresie odpowiedzialnego pozbywania się zużytych
aparatów, baterii i akcesoriów komórkowych oraz znaczenia ich utylizacji dla
środowiska naturalnego. Plus, Play, Orange, Era chcą zachęcić klientów do
proekologicznego stylu życia, którego elementem jest między innymi utylizacja
zużytego sprzętu komórkowego. W ramach kampanii, w wyznaczonych punktach
sprzedaży możliwe będzie nieodpłatne oddawanie do utylizacji niepotrzebnych
telefonów komórkowych oraz ich akcesoriów. Zebrany sprzęt będzie gromadzony w
specjalnych pojemnikach, a następnie regularnie przekazywany firmie, która
zajmuje się jego profesjonalnym recyklingiem i utylizacją. Operatorzy będą
promować swoja inicjatywę poprzez ogólnopolską kampanię informacyjną
wykorzystującą prasę, billboardy, radio i internet. Dla wzmocnienia edukacji
ekologicznej klientów organizatorzy przygotowali również stronę internetową
www.oddajtelefon.pl, na której można znaleźć dodatkowe informacje o kampanii a
przede wszystkim adresy wszystkich punktów, w których można pozbyć się zużytych
telefonów i akcesoriów. Na stronie znajdą się również informacje wyjaśniające
wagę problemu utylizacji i jej znaczenie dla środowiska. Kampania „Oddaj
telefon” jest własną inicjatywą Era, Orange, Play i Plus, która wykracza poza
zobowiązania wynikające z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym (z dnia 21 października 2005 r.). Ma służyć zwiększeniu
świadomości ekologicznej i zebraniu jak największej ilości zużytego sprzętu
komórkowego, bez limitów przewidzianych w Ustawie (możliwość oddania jednego
zużytego aparatu za jeden kupiony aparat). Akcja może być dla innych branż
przykładem możliwości zaangażowania się w problematykę ochrony środowiska nawet
pomiędzy konkurującymi ze sobą przedsiębiorstwami.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress