Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

August 21, 2010

Nowatorskie rozwiązania mobilne dla biznesu

Filed under: Uncategorized — karol @ 5:13 pm

Nowatorskie rozwiązania mobilne dla biznesu

Rozwiązania mobilne stają się jednym z najbardziej dynamicznych segmentów usług marketingowych. Ich podstawową zaletą jest precyzyjne dotarcie do odbiorcy poprzez stworzenie bezpośredniej relacji z adresatem komunikatu. W ramach szerokiej gamy usług mobilnych pojawiają się zupełnie nowe podkategorie posiadające nowe zastosowanie biznesowe. Jedną z nich jest Business Mobile Services wprowadzany w Polsce przez firmę KOMTEK.

Marketing mobilny pojawił się na rynku wraz ze wzrostem popularności krótkich wiadomości tekstowych SMS, wypierając inne, bardziej tradycyjne formy marketingu. Obecnie wśród wykorzystywanych do działań marketingowych narzędzi oprócz wiadomości SMS i MMS znajdują się m.in. technologie WAP, nośniki reklamowe z funkcją Bluetooth, Java, czy videostreaming. Malejące koszty oraz zwiększenie szybkości przesyłania danych przyczyniły się do znacznego rozwoju rynku usług mobilnych.

Rozwiązania mobilne w marketingu i reklamie pozwalają na szybkie dotarcie do wyselekcjonowanego klienta, działając równocześnie na skalę masową. Koszty dotarcia do adresata są stosunkowo niskie, a efektywność działania bardzo wysoka. Korzyści stosowania tego typu rozwiązań to przede wszystkim fakt, iż odbiorca jest prawie zawsze i wszędzie w zasięgu sieci, co pozwala na natychmiastowe i precyzyjne dotarcie do grupy docelowej.

Do najbardziej nowatorskich dostawców rozwiązań mobilnych należy obecnie utworzona w 2009 roku firma KOMTEK, która poprzez własną platformę marketingową eKOMTEK® rozwija zupełnie nowy obszar usług – Business Mobile Services. Usługi firmy, inaczej niż w przypadku tradycyjnego marketingu mobilnego, skierowane są nie do indywidualnego konsumenta, ale bezpośrednio do osób zarządzających strategiami sprzedażowymi. Powszechnie stosowany marketing mobilny koncentruje się na zaspokajaniu indywidualnych potrzeb konsumentów. Platforma eKOMTEK® skierowana jest wyłącznie do firm, które przy jej użyciu mają większy wpływ na jakość pracy sprzedawców i osób odpowiedzialnych za dystrybucję.

Czynnikiem wyróżniającym Business Mobile Services jest z jednej strony to, iż decyzję o ich włączeniu do platformy podejmuje kierownik działu sprzedaży danej firmy, z drugiej strony istnienie specjalnego systemu motywowania, dzięki któremu uczestnik platformy staje się beneficjentem odnoszącym konkretne korzyści. Taka konstrukcja pozwala na znaczne zwiększenie wydajności pracy osób w punktach sprzedaży.

Wszystkie usługi wykorzystywane na platformie eKOMTEK® są nowością na polskim rynku. eKOMTEK® to innowacyjne rozwiązanie, które w ramach szeroko rozumianego marketingu mobilnego staje się odrębną kategorią nazywaną Business Mobile Services – mówi Michał Tymczyszyn, Prezes firmy KOMTEK.

eKOMTEK® zapewnia dodatkowe funkcjonalności, które wyróżniają ją spośród standardowych narzędzi mobilnych. W ramach Business Mobile Services rozwinięta została innowacyjna usługa mLearningu, czyli specjalnych szkoleń przeprowadzanych za pomocą smartfonu. Zdefiniowany przez klienta zakres wiedzy w efektywny i przystępny sposób przekazywany jest do wybranej grupy odbiorców. mLearning pozwala nie tylko przekazywać merytoryczną wiedzę na temat produktów, ale również weryfikować ją za pomocą przesyłanych testów.
Inną ważną funkcjonalnością platformy eKOMTEK® są badania rynkowe przeprowadzane przy użyciu urządzenia mobilnego. Jest to proste i skuteczne rozwiązanie pozwalające zbadać opinię wyselekcjonowanej przez klienta grupy osób na dowolny związany z daną branżą temat. Wyniki oraz analiza badań otrzymywane są niemalże natychmiastowo.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress