Swiat GSM - Aktualności Telekomunikacyjne

June 3, 2008

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2008 r.

Filed under: Uncategorized — karol @ 8:56 pm

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2008 r.
2008-05-08

Komunikaty korporacyjne

Polkomtel S.A. w pierwszym kwartale 2008 r.: 30% wzrost zysku netto, dalsze konsekwentne zwiększanie poziomu przychodów oraz dynamiczny przyrost liczby klientów kontraktowych.

Informacja prasowa

Warszawa, 8 maja 2008

W pierwszym kwartale br. Polkomtel S.A. osiągnął zysk netto w wysokości 356,7 mln PLN, tj. wyższy o 29,8% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. W tym samym czasie przychody Spółki wzrosły o 10,9%, osiągając poziom 2 027,1 mln PLN. Wyższe przychody to przede wszystkim wynik wprowadzania nowych, atrakcyjnych usług dodatkowych niegłosowych (VAS) oraz wzrostu bazy klientów kontraktowych, charakteryzujących się większą lojalnością oraz generujących większe i bardziej stabilne przychody niz użytkownicy bez kontraktu.

Całkowita baza klientów w pierwszym kwartale bieżącego roku wzrosła o blisko 7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Pomimo pojawienia się nowych uczestników rynku (MVNO i SP), wysokiej saturacji rynku oraz spadającego tempa wzrostu, w pierwszym kwartale 2008 r. baza klientów Polkomtel S.A. wzrosła o 75 tys.

„Jestem bardzo zadowolony z wyników, jakie osiągnął Polkomtel w pierwszym kwartale 2008 r. W tym okresie Spółka zrealizowała ambitny plan utrzymania dynamiki poprawy wyników z rekordowego 2007 r., a w niektórych pozycjach nawet go poprawiła, pomimo zaostrzającej się wciąż konkurencji oraz coraz trudniejszego rynku - powiedział Adam Glapiński, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polkomtel S.A. – Cieszy szczególnie 30% wzrost zysku netto oraz utrzymywanie z kwartału na kwartał ciągłego wzrostu przychodów.”

„Pozyskaliśmy ponad 200 tys. klientów kontraktowych i na koniec pierwszego kwartału 2008 r. ich liczba przekroczyła 6 mln. Jest to kontynuacja strategii rozwoju bazy w segmentach najbardziej wartościowych – podkreślił Jacek Kuźnieców, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Sprzedaży Polkomtel S.A.

Wprowadzane przez Spółkę dodatkowe atrakcyjne usługi niegłosowe, takie jak np. multidostępowy portal plus.pl, usługi oparte na transmisji danych oraz wzrost bazy klientów kontraktowych przyczyniły się do odwrócenia długookresowego trendu spadkowego i doprowadziły do wzrostu wskaźnika ARPU w porównaniu z odpowiednim okresem 2007 r. o ponad 1%, do poziomu 45,9 PLN. Koszt pozyskania klienta (SAC) wzrósł w pierwszym kwartale 2008 r. o 12,5% i wynosi 117,2 PLN.

Na koniec 2007 r. łączna liczba klientów Polkomtel S.A. wyniosła 13 529,1 tys. i była o 868 tys. wyższa niż przed rokiem, co stanowi wzrost o 6,9% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Analogicznie do poprzednich kwartałów, przyrost klientów z kontraktem był większy (19,4%) niż wśród użytkowników bez kontraktu.

Wzrost zysku na poziomie EBITDA w pierwszym kwartale 2008 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł 17,9%.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress